Đăng ký tài khoản học 1 năm online STNHD

Đăng ký tài khoản học 1 năm online STNHD

Học 1 năm tài khoản học online theo chương trình Bộ giáo dục bằng song ngữ cho tất cả các môn học.

Khóa học giúp học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sở hữu các phương pháp học thông minh: Học nhanh nhớ lâu các môn học ở trường, giúp các con có nhiều thời gian Nghỉ ngơi, Vui chơi. Đặc biệt, tất cả các bài học đều được tóm tắt bằng sơ đồ tư duy mindmap giúp các con học và ôn bài dễ dàng, nhớ lâu và học bằng tiếng Việt và tiếng Anh, giúp các con được đắm chìm trong môi trường tiếng Anh chuẩn mực để trở thành những Công Dân Toàn Cầu.

Mua tài khoản cho 1 lớp học tất cả các môn Toán, Anh văn, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Tiếng Việt, Tập làm văn, Luyện từ và câu, Lý, Hóa, Sinh theo chương trình của bộ giáo dục học bằng song ngữ (Việt và Anh) kèm theo sơ đồ tư duy mindmap tóm tắt bài học chỉ có 500,000 VND/ 1 năm học, mua 2 được tặng 1 tài khoản.